Søk
  • Åarjel-saemiej skuvle

Elevutstilling


Under Tjaktjen tjåanghkoe skal elever som bor ved internatet ha en utstilling på internatet som heter "Guvviehshoot". Utstillingen åpner onsdag 18. september klokken 16.00. Kom å se!
14 visninger
  • Facebook

Del siden: